"SUPERIOR FOOD GRADE"
NHÂN VIÊN CÔNG TY

HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG

PHÒNG TRÁNH RỦI RO

CÔNG TÁC BẢO TRÌ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hệ thống trang thiết bị

Giám sát chất lượng

Kiểm soát và duy trì sự ổn định của chất lượng sản phẩm luôn là công việc và mục tiêu hàng đầu của công ty.
Phòng tránh rủi ro

Công tác phòng cháy chữa cháy luôn được quan tâm và chú trọng để đảm bảo an toàn tài sản và điều kiện làm việc an toàn cho tất cả nhân viên.
Công tác bảo trì

Hệ thống máy móc luôn được kiểm tra định kỳ nhằm duy trì sự ổn định cho chất lượng sản phẩm. Với công suất hoạt động liên tục 24/24, các thiết bị được thiết kế độc lập để công việc bảo trì không làm gián đoạn quá trình vận hành sản xuất của nhà máy.
Hệ thống xử lý nước thải

Không chỉ sử dụng nguồn nguyên nhiên liệu từ các sản phẩm, phế phẩm của nông nghiệp nhằm tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiệu quả, công ty Huy Việt Tây Đô đã đầu tư xây dựng hệ thống nước thải qui mô ... không chỉ góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, mà còn giúp nhà máy thu hồi nguồn nhiên liệu metan phục vụ cho việc tái sản xuất.